Sôi nổi các hoạt động chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam